banner small

ČSN EN ISO 9001:2016 a OHSAS 18001:2008

04.05.2018

Naše společnost získala certifikaci systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.