banner small

Průmyslové nátěry (bariérové)

Průmyslové nátěry (bariérové)

Povrchové ochrany materiálu nátěrem jsou finální fází úpravy materiálů. Pro průmyslové nátěry používáme nátěrové hmoty od předních světových firem jako jsou Hempel, International, Derisol a jiné. Materiály těchto výrobců jsou specifické svým složením 80% sušiny, plněnivy a pigmeny.

Pomocí těchto hmot dosahují nátěrové systémy vysokých životností nad 15 let dle ČSN ISO 12944. Pro nanášení nátěrových hmot používáme vysokotlaké stříkací zařízení airless od firmy GRACO. S tímto zařízením lze dosáhnout tlouštěk nátěrového systému až cca 1000 mikronů na jeden pracovní chod.

Průmyslové nátěry jsou vhodné především pro chemické závody, hutní provozy, vodojemy, silniční a železniční mostní konstrukce apod.

průmyslové nátěry:

 • nátěry ocelových konstrukcí
 • nátěry mostních konstrukcí
  • silničních
  • železničních
 • nátěry vodojemů
 • nátěry potrubí
 • nátěry plynojemů
 • nátěry betonu
 • nátěry střech

specifikace nátěrů dle použitých nátěrových hmot:

 • ochranné nátěry
 • protiskluzové nátěry
 • epoxidové nátěry
 • polyuretanové nátěry
 • pryskiřicové nátěry
 • bezpečnostní nátěry
 • antistatické nátěry
 • cementové nátěry
 • protipožární nátěry