banner small

Reference

2018 PKO objektů na úpravně uhlí

PKO na objektech hrubá drtírna, třídírna na úpravně uhlí Ledvice

číst více »

 

2018 Sanace povrchu betonové nádrže

Oprava vnitřního a vnějšího povrchu zásobníku nádrže bělené buničiny SSC v Mondi Štětí a.s.

číst více »

 

2018 Sanace betonového stropu haly

Oprava stropu haly PS1 v areálu Mondi Štětí

číst více »

 

2018 PKO vnitřní části potrubí DN2000

Oprava nátěru chladicího řádu potrubí DN2000 v elektrárně Počerady

číst více »

 

2018 PKO potrubí zemního plynu

Oprava nátěrů hlavního rozvodu STL potrubí zemního plynu

číst více »

 

2018 PKO energomostu

Oprava nátěru kabelových lávek a OK potrubních mostů

číst více »

 

2018 PKO ocelové konstrukce haly

Provedení opravy nátěru nosné ocelové konstrukce sloupů, vazníků a zavětrávání haly pro uskladnění slámy

číst více »

 

2018 Injektáž betonových jímek

Provedení injektáže trhlin ve stěnách přívodního systému na přivaděči Ohře

číst více »

 

2018 PKO ocelového pláště zásobníku na chemické látky

Povrchová ochrana zásobníků na chemické látky H3013 A a B

číst více »

 

2018 PKO potrubí DN 1800

Oprava nátěru potrubí DN 1800 v Epoč

číst více »

 

2018 PKO ocelové konstrukce technologického mostu

Protikorozní ochrana technologického mostu přes řeku Olší

číst více »

 

2018 Oprava jímek

Oprava jímek čířené filtrované a nefiltrované vody v EPOČ

číst více »

 

2018 Rekonstrukce betonového stropu

Rekonstrukce stropu SSC haly c203 MONDI Štětí

číst více »

 

2018 Povrchová úprava komínu

Povrchová úprava komínu OC 104 v areálu TŽ a.s.

číst více »

 

2018 Vnitřní prostor nádrže ČOV

PKO vnitřních prostor nádrže ČOV Hlavnice

číst více »

 

2018 Nátěr ocelové konstrukce mostu

Nátěr ocelové konstrukce mostu v areálu Biocel Paskov a.s.

číst více »

 

2018 Vyhnívací nádrž ČOV

PKO vnitřních prostor ocelové konstrukce vyhnívací nádrže ČOV

číst více »

 

2018 Ocelový vrchlík VN2

Provedení povrchové ochrany ocelového vrchlíku VN2 ČOV

číst více »

 

2018 PKO ocelový vrchlík

Povrchová ochrana ocelového vrchlíku MNII ČOV

číst více »

 

2018 Injektáž trhlin

Provedení injektáže trhlin ve stěnách přívodního systému

číst více »

 

2018 Otryskání a povrstvení vtoku

Otryskání a povrstvení vtoku a savky 2. turbíny

číst více »

 

2018 Sanace stropů

Sanace vnitřního povrchu stropů

číst více »

 

2017 PKO nádrží na fosforečnan trisodný

Obnova PKO nádrží na fosforečnan trisodný.

číst více »

 

2017 Otryskání mostu

Provedení otryskání železničního mostu

číst více »

 

2017 Otryskání vtoku a savky

Provedení otryskání a povrstvení vtoku a savky turbíny na MVE

číst více »

 

2017 PKO osvětlovacího stožáru

Obnova nátěrů osvětlovacích stožáru JŽ 14

číst více »

 

2017 Metalizace lící pánve

Metalízace hliníkem lící pánve 

číst více »

 

2017 Nátěr kalojemů

Oprava nátěru 2 kalojemů ČOV Hlavnice

číst více »

 

2017 Povrchová ochrana mostu jeřábu

Provedení dlouhodobé povrchové ochrany mostu jeřábu

číst více »

 

2017 Střešní plášť horní čočky věžového vodojemu

Oprava střešního pláště horní čočky věžového vodojemu

číst více »

 

2017 Kabelové lávky potrubních mostů

Oprava nátěru ok  a kabelových lávek potrubních mostů

číst více »

 

2017 Nátěry potrubních rozvodů

Oprava nátěrů potrubních rozvodů

číst více »

 

2017 Sanace včetně nátěru

Sanační práce ve 3 buňkách včetně nátěru CHV v All Invest Břidličná

číst více »

 

2017 Oprava pláště dolní čočky věžového vodojemu

Oprava pláště dolní čočky věžového vodojemu

číst více »

 

2017 Nátěr potrubí vysokopecního plynu

Oprava nátěru potrubí vysokopecního plynu DN 3000

číst více »

 

2017 Oprava nátěru trapézové střechy

Oprava nátěru trapézové střechy

číst více »

 

2017 Nátěr fasády

Nátěr fasády na budově Karirealu

číst více »

 

2017 Oprava 3 ks kouřovodu

Oprava 3 ks kouřovodu ve Smurfit Kappa Žimrovice

číst více »

 

2017 Oprava povrchové ochrany zásobníku

Oprava povrchové ochrany zásobníku  H2027

číst více »

 

2017 Oprava vnitřního nátěru

Oprava vnitřního nátěru pískového filtru v Epoč

číst více »

 

2017 Sanace ŽB konstrukce haly

Sanace ŽB konstrukce haly PS3-PS6 v areálu DAP Mondi

číst více »

 

2017 Sanační práce

Sanační práce ve 3 buňkách včetně nátěru chladící věže

číst více »

 

2017 Tryskací práce vysokotlakým vodním paprskem

Tryskací práce vysokotlakým vodním paprskem 2500 bar, na hasící věži Arcellor Mittal Ostrava

číst více »

 

2017 Modernizace hydrocyklonu ZPO 1

Modernizace hydrocyklonu ZPO 1

číst více »

 

2017 Povrchová ochrana ocelového vrchlíku

Povrchová ochrana ocelového vrchlíku MN III ČOV Klatovy

číst více »

 

2017 PKO potrubí KOP DN 2000

PKO potrubí KOP DN 2000 v areálu plynojemu Borek

číst více »

 

2017 Demontáž technologické výplně

Demontáž technologické výplně ve třech buňkách chladící věže a betonáž přepážky bazénu

číst více »

 

2017 PKO vnitřní části čiřiče

PKO vnitřní části čiřiče v elektrárně Hodonín

číst více »

 

2017 Oprava a sanace jímek

Oprava a sanace jímek surové vody ČEZ Počerady

číst více »

 

2017 Povrchová úprava

Provedení povrchové úpravy-tryskání a základní nátěr

číst více »

 

2017 Povrchová ochrana vrchlíku

Provedení povrchové ochrany vrchlíku VN ČOV Topolčany

číst více »

 

2016 Nátěr obslužné lávky a schodiště

Nátěr obslužné lávky a schodiště kolem nádrže v Knauf Krupka

číst více »

 

2016 Protipožární nástřík

Protipožární nástřík OK rámu na stavbě

číst více »

 

2016 PKO nádrží

PKO nádrží Knauf Krupka

číst více »

 

2016 Provedení nátěru zásobníku

Provedení nátěru zásobníku ZT20 v ZKL Brno

číst více »

 

2016 Ochranný povlak na vnitřek kálových nádrží

Aplikace ochrannného povlaku na vnitřek kalových nádrží a obnova venkovního nátěru ve společnosti ŠKO-ENERGO s.r.o. Mladá Boleslav

číst více »

 

2016 Oprava betonových pilířů

Oprava 2ks betonových pilířů a 2 ks závěrných zdí na mostě železniční vlečky přes Ostravici

číst více »

 

2016 Oprava ochranného nátěru a sanace

Oprava ochranného nátěru a sanace zásobníku LTO ve společnosti ŠKO-ENERGO s.r.o. Mladá Boleslav

číst více »

 

2016 Sanace zachytné vany oleje

Sanace zachytné vany oleje po nádrží 100 m3 ve společnosti ŠKO-ENERGO s.r.o.

číst více »

 

2016 Nátěr bateriového vozu

Kompletní nátěr bateriového vozu, oprava zkorodovaných držáků

číst více »

 

2016 Čištění pláště zvonu plynojemu

Čištění pláště zvonu plynojemu KOP

číst více »

 

2016 PKO železničního mostu

PKO železničního mostu vlečkypřes Ostravici

číst více »

 

2016 Oprava nátěru OK a kabelových lávek

Oprava nátěru OK a kabelových lávek potrubních mostů

číst více »

 

2016 Oprava střechy

Oprava střechy, vnější strana panelů 193,5 m2 a vnější strana panelů 193,5 m2

číst více »

 

2016 PKO ocelové konstrukce střech

Provedení PKO ocelové konstrukce střech hal nového ocelotahu na akci "Generální oprava střešního pláště hala Nového Ocelotahu, lodě 1-3, 8-10 ŽDB  Drátovna a.s. Provoz TPD"

číst více »

 

2016 Kompletní nátěr bateriového vozu

Kompletní nátěr bateriového vozu

číst více »

 

2016 Povrchová ochrana obslužné lávky

Povrchová ochrana obslužné lávky a vystrojení víka VN č. 2 na ČOV Žilina, vnější plocha 30,3 m2, vnitřní plocha 4, 30 m2

číst více »

 

2016 Oprava nátěru kouřovodu

Oprava nátěru kouřovodu  DN 1900

číst více »

 

2016 Hlavní přívod potrubí VTL

Oprava nátěru hlavního přívodu potrubí VTL

číst více »

 

2016 Provedení dílenského PKO zábradlí

Provedení dílenského PKO zábradlí pro stavbu  Brno -Židenice objekt č. SO 31-19-12 železniční most v ev. km 158,809

číst více »

 

2015 Oprava nátěru ocelové konstrukce

Oprava nátěru ocelové konstrukce vnitřní části separátoru a flokulační komory v Elektrárně Počerady

číst více »

 

2015 Obnova nátěru osvětlovacích stožárů

Obnova nátěru osvětlovacích stožárů JŽ 14

číst více »

 

2015 Oprava nátěru potrubí směsného plynu

Oprava nátěru potrubí směsného plynu DN 1600 od směsné stanice JIH k bývalé rozvodně 110 KV

číst více »

 

2015 Povrchová úprava části vnitřní OK plynojemu

Provedení povrchové úprava části vnitřní OK plynojemu ČOV Prachatice

číst více »

 

2015 Provedení povrchové úpravy

Provedení povrchové úpravy suchého membránového plynojemu ČOV Karviná

číst více »

 

2015 Oprava nátěru plynovodu směsného plynu

Oprava nátěru plynovodu směsného plynu DN 1000  a DN 800 k žíhacím pecím ve slevárně oceli

číst více »

 

2015 Oprava nátěru potrubí zemního plynu

Oprava nátěru potrubí zemního plynu DN 250 přes řeku Olší k HÚ u válcovny D

číst více »

 

2015 Otrýskání a nátěr plechů

Otryskání a nátěr plechů - horní čočka vodojemu

číst více »

 

2015 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

Provedení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí přívod energetických médii do areálu Linde

číst více »

 

2015 PKO vnitřní části pláště

PKO vnitřní části pláště smaltované nádrže S 101A

číst více »

 

2015 Povrchová ochrana potrubí

Povrchová ochrana potrubí a potrubních dílů

číst více »

 

2015 Provedení nátěru plynojemu

Provedení nátěru plynojemu ČOV Sokolov

číst více »

 

2015 Metalizace hliníkem

Metalizace hliníkem vnějšího a vnitřního povrchu 

číst více »

 

2015 Provedení nátěru

Provedení nátěru na OK 1 ks pojezdového mostu a 1 ks nátokového sloupu ČOV Plzeň

číst více »

 

2015 PKO potrubních mostů

Pko potrubních mostů

číst více »

 

2015 Oprava plynojemu

Oprava plynojemu ČOV Třinec

číst více »

 

2014 Otryskání velkých protizávaží

Otryskání velkých protizávaží

číst více »

 

2014 Oprava nátěru vnitřních ploch

Oprava nátěru vnitřních ploch oběžného kola ventilátoru chladící věže č.1

číst více »

 

2014 Oprava nátěru potrubí

Oprava nátěru potrubí koksárenského plynu DN 1800

číst více »

 

2014 Otryskání vnitřního povrchu betonového pláště

Otryskání vnitřního povrchu betonového pláště vyhnívací nádrže na ČOV

číst více »

 

2014 PKO ocelových konstrukci

PKO ocelových konstrukci, přívod energetických médii do areálu Linde

číst více »

 

2014 Povrchová úprava vnitřní části kouřovodu

Povrchová úprava vnitřní části kouřovodu v elektrárně

číst více »

 

2014 PKO osvětlovacích stožárů

PKO osvětlovacích stožárů S bloku v areálu BC MCHZ Ostrava

číst více »

 

2014 Provedení venkovních nátěrů

Provedení venkovních nátěrů osvětlovacích stožárů JŽ 14

číst více »

 

2014 Nátěr konstrukce filtru

Nátěr konstrukce filtru CIPRES

číst více »

 

2014 Oprava nátěru

Oprava nátěru vnitřního ocelového pláště vyhnívací nádrže ČOV

číst více »

 

2014 PKO pěší lávky přes Olší

PKO pěší lávky přes Olší u Zobawy

číst více »

 

2014 Tryskání OK tankoviště

Tryskání OK tankoviště FD v areálu BorsodChem MCHZ s.r.o.

číst více »

 

2014 PKO vnitřní části pláště smaltové nádrže S 101 B

PKO vnitřní části pláště smaltové nádrže S 101 B 

číst více »

 

2014 PKO ocelového vrchlíku

PKO ocelového vrchlíku  VN na ČOV Benešov u Prahy

číst více »

 

2014 PKO vnitřní části ocelového pláště

PKO vnitřní části ocelového pláště

číst více »

 

2014 Montáž potrubí průmyslového vysavače

Montáž potrubí průmyslového vysavače

číst více »

 

2014 Nátěr potrubí kyslíku

Nátěr potrubí kyslíku DN80 a DN 2000 a acetylenu DN 70

číst více »

 

2014 Oprava komínu a nátěrů střechy

Oprava komínu a nátěrů střechy

číst více »

 

2014 Go střešního pláště

Go střešního pláště LOĎ

číst více »

 

2014 Protikorozní ochrana projekt Linde

Protikorozní ochrana projekt Linde rektikace vzduchu 

číst více »

 

2014 Úprava části kouřovodu

Povrchová úprava vnitřní části kouřovodu v elektrárně

číst více »

 

2014 PKO most E, sloup 5-11

PKO most E, sloup 5-11 četně 2 ks potrubí vodíku DN 300

číst více »

 

2014 PKO nátěru a očištění vnitřního pláště

Oprava nátěru a  očištění vnitřního pláště, dna a vestavby čiřiče při CZO v elektrárně Hodonín

číst více »

 

2013 Počerady - sanace

Sanace betonových nádrží na chemické úpravně vody Čez Počerady.

číst více »

 

2013 chladící věž

Go a MoRe chladícího okruhu E2  

číst více »

 

2012 Horní čočka vodojemu ZPO 1,2

Příprava povrchu na Sa 2,5, epoxidový systém 450 µm

číst více »

 

2012 Kopule KOP plynojemu

Příprava povrchu na Sa 1 a Sa 2, epoxidový systém 240 µm

číst více »

 

2012 Komín přetlakové pojistky VPP

Příprava povrchu na Sa 2, epoxidový systém 240 µm

číst více »

 

2012 ČOV Znojmo vnitřní část plynojemu P350 m3

Příprava povrchu na Sa 2,5, tmelení povrchu po důlkové korozi, epoxidový systém plynové části 500 µm

číst více »

 

2011 ČOV Vítkov usazovací nádrž na kaly

Příprava povrchu na Sa 2,5, epoxidový systém 500 µm.

číst více »

 

2011 ČOV hala kaliště

Příprava povrchu na Sa 2, epoxido-polyuretanový systém 200 µm.

číst více »

 

2011 Potrubí DN 800 (2011)

Příprava povrchu na Sa 2, epoxidový systém 240 µm.

číst více »

 

2011 Potrubí DN 1200 (2011)

Příprava povrchu na Sa 2, epoxidový systém 240 µm.

číst více »

 

2011 Norná stěna na řece Olši

Příprava povrchu na Sa 2,5, epoxidový systém 500 µm.

číst více »

 

2010 Železniční most OKD

Příprava povrchu na Sa 2,5, epoxidový systém 280 µm.

číst více »

 

2010 Vnitřní část jezu na řece Olši (2010)

Příprava povrchu na Sa 2,5, epoxidový systém 300 µm.

číst více »

 

2010 MCHZ energomosty (2010-2011)

Příprava povrchu na Sa 2,5,  epoxidový systém 300 µm.

číst více »

 

2010 Potrubí DN 800

Příprava povrchu na Sa 2, epoxidový systém 240 µm.

číst více »

 

2010 Potrubí DN 2000

Příprava povrchu na Sa 2 , epoxidový systém 240 µm.

číst více »

 

2009 Plynojem ČOV

Příprava povrchu na Sa 2,5, tmelení míst po důlkové korozi, epoxidový systém 500 µm.

číst více »

 

2009 Vyhnívající nádrž ČOV Otrokovice

Příprava povrchu na Sa 2,5, epoxidový systém 450 µm.

číst více »

 

2009 Vnitřní část jezu na řece Olši

Příprava povrchu na Sa 2,5, epoxidový systém 300 µm.

číst více »

 

2009 Vodní hospodářství TŽ, a.s. Třinec

Příprava povrchu na Sa 2, epoxidový systém 240 µm.

číst více »

 

2009 Potrubí DN 1200

Příprava povrchu na Sa 2, epoxidový systém 240 µm.

číst více »

 

2009 Tryskání nerezových bazénů

Vyčištění nerezového bazénu od loupajících se nátěrů tryskáním na Sa 2,5.

číst více »

 

2008 Železniční most Hladké Životice

Příprava povrchu na Sa 2,5, epoxidový systém 320 µm.

číst více »

 

2008 Potrubí DN 2600

Příprava povrchu na Sa 2 , epoxidový systém 260 µm.

číst více »

 

2008 Potrubí DN 2200

Příprava povrchu na Sa 2, epoxidový systém 240 µm.

číst více »

 

2007 Potrubí DN 2500

Příprava povrchu na Sa 2, epoxidový systém 200-260 µm.

číst více »

 

2004 Potrubí DN 3000

Příprava povrchu na Sa 2, epoxidový systém 260 µm.

číst více »

 

2003 Plynočistírna

Příprava povrchu na Sa 2,5, epoxidový systém 260 µm.

číst více »

 

2002 Výrobní hala - protipožární nátěr

Výrobní hala - protipožární nátěr

číst více »