banner small

Tryskání, pískování - příprava materiálu

Tryskání, pískování - příprava materiálu

Jak na odstranění styrých nátěrů? Pro přípravu povrchu používáme mobilní tryskací zařízení firmy AIRBPLAST. Tímto zařízením se připraví povrch materiálů na stupeň čistoty dle ČSN a stupeň drsnosti dle Rugotestu č.3 nebo ISO Komparátoru. Druh tryskacího média je v závislosti na požadované kvalitě povrchu.

Vlastníme tři mobilní tryskací jednotky se 14t zásobou abraziva, což umožňuje tryskání několik dní bez doplnění abraziva. Tyto mobilní tryskací jednotky umožňují otryskání (v závislosti na kvalitě otryskání) 400-600m2 povrchu za den.

Novinkou je tryskání kamenných a pískovcových soklů, nebo tryskání karoserií automobilů. Tyto moderní stroje jsou vybaveny dochlazovači a odlučovacími filtry ody a olejů, tím je zaručeno, že otryskaný materiál je maximálně čistý.

Firma také nabízí mobilní tryskací plošiny, ze kterých je také možno provádět otryskání. Více zde

Typy tryskání:

  • abrazivní čištění
  • tryskání ocelových konstrukcí (tryskání kovu)
  • tryskání betonových konstrukcí (tryskání betonu)
  • tryskání kamenných a pískovcových soklů
  • mobilní tryskání (za pomocí mobilních plošin)
  • tryskání vodním paprskem (tryskání vodou)

Používaná tryskací média:

  • vodní paprsek (500 bar)
  • grit